Categorieën

Fabrikanten

Neem contact op

Onze hotline is alle dagen van 10u tot 17u beschikbaar.

Telefoon:+32 (0) 50/61.22.37

Neem contact op via onze hotline

Wettelijke vermeldingen

Identificatie van de uitgever van de site

Vennootschap: Choco-Story Afdeling van Panelite NV

Afdelingszetel: Wijnzakstraat 2 – 8000 Brugge - België
Tel. : 00 32 (0) 50 61 22 37
Fax : 00 32 (0) 50 61 22 37
Website: www.choco-story.be
Intracommunautair BTW-nummer: BE0462503522

Telefonisch onthaal elke dag, van 10.00 u tot 17.00 u.

Identificatie van de persoon die instaat voor de hosting van de website

De website wordt gehost door Redheberg op zijn servers.

Auteursrecht - copyright

Deze hele website valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden voor de vennootschap Choco-Story, inclusief voor de documenten die kunnen gedownload worden, de afbeeldingen en de foto’s. De weergave van de hele site of een deel van de site op eender welke drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de directeur publicatie.

Niet contractuele foto’s

De gepubliceerde foto’s zijn niet contractueel. Choco-Story behoudt zich het recht voor om te veranderen van leverancier of van product, steeds met de bedoeling om de klanten beter te dienen.

Gebruik van deze website

De informatie wordt u zodoende meegedeeld zonder eender welke toestemming, uitdrukkelijk vermeld of stilzwijgend.

In geen enkel geval zal Choco-Story verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of andere websites die met deze verbonden zijn.

Vertrouwelijkheid – bescherming van de persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die worden ingezameld bij een bestelling zijn nodig voor het commercialiseren van onze producten, hun levering, het beheer van de bestellingen en de communicatie over de activiteiten van ons bedrijf.

De bestemmelingen van de gegevens zijn de uitgever van de website, de transportbedrijven van de goederen en alle dienstverlenende personen die meewerken aan het vervaardigen en verhandelen van de producten die worden verkocht op deze site. De Vennootschap Choco-Story zal zijn klantenfiches niet doorgeven.

Bankgeheim

De informatie betreffende de bankkaarten van de kopers is enkel gekend door onze bank en zal op geen enkele manier gekend zijn door iemand van ons bedrijf.