Categorieën

Fabrikanten

Neem contact op

Onze hotline is alle dagen van 10u tot 17u beschikbaar.

Telefoon:+32 (0) 50/61.22.37

Neem contact op via onze hotline

Algemene Choco-Story-verkoopvoorwaarden

Deze online verkoopservice wordt gerealiseerd door Choco-Story (afdelingszetel: Wijnzakstraat 2 – 8000 Brugge - België).

WOORD VOORAF

U maakt gebruik van de online-verkoopservice van Choco-Story. De algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op deze verkoopdienst zijn deze van Choco-Story.

ARTIKEL 1 - PRIJZEN

1.1 De prijzen zijn vermeld in euro inclusief taksen.
1.2 Alle bestellingen, ongeacht hun herkomst, dienen betaald te worden in euro.
1.3 Choco-Story behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk ogenblik te wijzigen, maar de producten zullen worden gefactureerd op basis van de vigerende tarieven op het ogenblik dat de bestellingen worden geregistreerd.

ARTIKEL 2 - BESCHIKBAARHEID

De verkoop van de producten verloopt rechtstreeks, maar het kan dat bepaalde categorieën artikelen niet meer beschikbaar zijn op het ogenblik dat u uw bestelling plaatst. Indien dit het geval was, dan zal het artikel worden terugbetaald, maar Choco-Story kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elke schade die wordt geleden door de niet-beschikbaarheid van een artikel.

ARTIKEL 3 – BETALEN

Het betalen via bankkaart biedt u de mogelijkheid om onmiddellijk te betalen op een onbetwistbare manier. De kaarten die worden aanvaard voor het betalen van een bestelling zijn Visa en Eurocard / Mastercard.

ARTIKEL 4 – BEVEILIGING VAN DE BETALINGEN EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

4.1 Beveiliging van de betalingen
De betalingen worden beheerd door het Paypal-platform, dat volledig beveiligd is.

4.2 Persoonlijke gegevens
De informatie en gegevens die op u betrekking hebben zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling en onze commerciële relaties. Deze informatie en gegevens worden eveneens bewaard met het oog op de veiligheid, teneinde de wettelijke en reglementaire verbintenissen na te leven, en om het zodoende voor ons mogelijk te maken om de diensten die wij aanbieden en de informatie die wij bezorgen te verbeteren en uit te werken op maat van de klant.

Overeenkomstig de wet beschikt u over het recht om de informatie die op u betrekking heeft in te zien, te verbeteren en te betwisten. U kunt dit recht uitoefenen bij Choco-Story, Beheerdienst, Wijnzakstraat 2 – 8000 Brugge – België, mits vermelding van uw naam, voornaam, adres en indien mogelijk uw klantreferentie. Overeenkomstig de vigerende reglementering moet uw brief worden ondertekend en moet er een fotokopie worden toegevoegd van een identiteitsbewijs waarop uw handtekening staat vermeld, en ook het adres moet vermeld staan waarop het antwoord moet toekomen. Er zal u een antwoord worden bezorgd binnen een termijn van 2 weken na de datum waarop de vraag werd ontvangen.

ARTIKEL 5 – BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

Uw bestelling van producten is pas definitief bevestigd en bindt Choco-Story slechts bij ontvangst door U van de e-mail waarin wordt bevestigd dat de bestelling werd gevalideerd.
Bijgevolg willen wij u vragen om uw mailbox te raadplegen en eventueel te kijken in uw ‘Spam/ongewenste e-mail’.

ARTIKEL 6 - VALIDATIE

Wanneer u klikt op de knop ‘Valideren’ op het einde van de bestelprocedure, op de pagina ‘Betaling’, en wanneer u zich akkoord verklaart door het aankruisen van het vakje ‘Ik aanvaard de algemene verkoopvoorwaarden’, dan verklaart u dat u volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met de Algemene Verkoopvoorwaarden. Behoudens een andersluidend bewijs, vormen de gegevens die werden geregistreerd door http://eshop.choco-story.com het bewijs van alle transacties gedaan door Choco-Story en zijn klanten.

ARTIKEL 7 - LEVERING

De pakjes worden over het algemeen verzonden op woensdag na de ontvangst van uw betaling via onze website.

ARTIKEL 8 – ANNULERING, TERUGBETALING, GEBRUIK

De artikelen kunnen worden ingewisseld of vergoed in de Choco-Story-winkel Wijnzakstraat 2 – 8000 Brugge - België op voorwaarde dat ze intact worden bezorgd in hun originele verpakking.

ARTIKEL 9 – KLANTENSERVICE EN OPVOLGING VAN DE BESTELLING

Voor alle informatie of vragen staat onze klantendienst tot uw beschikking:

Telefoon: 00 32 (0) 50 61 22 37, elke dag van 10.00 u tot 17.00 u.


Postadres: Choco-Story Wijnzakstraat – 8000 Brugge - België

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

De verkopen van de producten beoogd in deze artikelen vallen onder de Belgische wetgeving.
In geval van geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.